Verrassend is de mededeling van TPG Postkantoor, dat met ingang van maandag 14 augustus 2006 de laagste waarde, die uit de baliefrankeermachines kan worden verkregen, is vastgesteld op 1,12. De laatste dag van de gangbare tarieven 0,39 en 0,78 is dus zaterdag 12 augustus 2006. Dat geldt ook voor lage (aanvullings)waarden als 0,02, 0,05, 0,10, etc.

Let wel: deze maatregel geldt alleen bij postkantoren en postagenten. Die stroken zijn te herkennen aan het nummer PK …… linksboven op de frankeerstrook. Alles wijst erop, dat de tarieven onder de 1,12 gewoon verkrijgbaar blijven in TPG-servicepunten (SP) en TPG-business points (BP).

Update
Bij bezoeken aan postkantoren op 14, 15 en 16 augustus 2006 bleek, dat de programmatuur van de frankeermachines nog niet was aangepast op het bodemtarief 1,12 euro. Lagere waarden kunnen dus nog steeds worden verkregen. Wel is de instructie van kracht om beneden die waarde postzegels in plaats van frankeerstroken te verkopen. Naar nu blijkt is het de bedoeling om de tariefaanpassingen gefaseerd per regio in de balieapparatuur in te voeren. Daarmee kan nog enige tijd gemoeid zijn. Op dit moment is nog niet bekend waar en wanneer de laatste dag van gebruik van tarieven onder de 1,12 euro zal zijn.

Share This
Spring naar toolbar