Automaatstroken uit Klüssendorf automaten

Op 22 augustus 1989 startte een proef met zes automaten van de firma Klüssendorf. De automaat leverde 14 vaste waarden (in latere tariefperioden 16 resp. 15) en gaf -op verzoek- een afrekenbon. Er hebben in het totaal 15 Klüssendorf automaten van dit ‘grote’, op de grond staande, type (631) in Nederland gestaan. De laatste automaat werd op 17 maart 2001 buiten gebruik genomen.

Kleine model Klüssendorf

Naast de grote Klüssendorf automaten (type 631) werden per 18 maart 1991 de eerste kleinere automaten (type 696) van de firma Klüssendorf in gebruik genomen. Er werden in het totaal 31 van deze automaten geplaatst. Belangrijkste verschillen met het grote type zijn: geen mogelijkheid tot het verkrijgen van een kwitantie, geen geldteruggave en het kleinere aantal (knop)waarden (10, later 11). De laatste kleine automaat ging op 20 maart 2001 buiten bedrijf.

Door een processor storing heeft de AS een waardeopdruk van 1c, tevens zijn, door een storing in het transportmechanisme, de gaten aan de bovenzijde gesloten.

 

FDC automaat Kerkdriel; tevens eerste dag van de waarden 005 en 010 (18.III.91)

De Klüssendorf automaten leverden over de opeenvolgende tariefperioden in totaal 30 verschillende waarden. Bij ingebruikname van vrijwel alle Klüssendorf automaten werden speciale Postaumaat FDC’s gemaakt.

Automaatstroken uit Frama automaten

Op 21 mei 1996 werd op vijf postkantoren een postzegelautomaat van de firma Frama in gebruik genomen. De automaten konden alle waarden die eindigen op 0 en 5 leveren, vanaf 5 cent tot en met f.99,95. De verzamelservice in Groningen (thans Collect) leverde een set van vier waarden: 10, 70, 80 en 100. Er werden later nog twee automaten in gebruik genomen. PTT beschouwde het functioneren van de Frama automaten niet als een succes en in april 2001 wordt de laatste automaat -Eindhoven Stationsplein- verwijderd.

Automaatstroken uit Nagler automaten

Terwijl de Klüssendorf en Frama automaten nog in gebruik zijn, besloot PTT tot het testen van een derde type automaat, nu van de firma Nagler. Op 20 maart 1997 werden 5 automaten in gebruik genomen, ze stonden alle op kantoren -business balies- van PTT Post Zakelijke markt. De Nagler automaat is elektronisch veel ingewikkelder dan de Frama en heeft een geïntegreerde weegschaal met een tarievenmodule. De gebruikte papierrollen zijn gelijk aan die welke bij de Frama worden gebruikt. De waardeopdruk is nu echter rood. Ook nu kunnen alle waarden eindigend op 0 en 5 worden gedrukt. Het is mogelijk een transactiebon te krijgen. Ook de Nagler automaten voldeden niet volgens PTT, onder meer door de veelvuldige storingen. De laatste automaat -Moerdijk Plaza- ging in september 1999 definitief buiten gebruik.

Automaatstroken uit Hytech automaten

Onaangekondigd werd eind 2000 een proef gestart met automaten van de firma Hytech. Op een drietal locaties werden 7 automaten getest. Ook nu werden de papierrollen gebruikt die we al kennen van de Frama en Nagler automaten. De waardeopdruk is dik zwart en de stroken komen samenhangend -doorstoken- uit de zegelprinter. In Gouda en Rosmalen werd op 28 augustus 2000 gestart, later volgde Meppel.

Belangrijk verschil met de andere automaten is dat deze niet door de klant zelf kan worden bediend, het zijn in wezen baliefrankeermachines. De automaatstroken hebben echter alleen een waardeopdruk, geen datum, en moeten worden gestempeld. Een 18-tal waarden zijn voorgeprogrammeerd, verder zijn alle tariefwaarden te printen. Het gebruik van de Hytech automaten werd per 2 december 2000 al weer gestaakt.

In het eerste halfjaar van 2001 werd het gebruik van alle typen automaten die automaatstroken afgeven beëindigd. Na een korte proefperiode werden per 1 juli op grote schaal Hytech baliefrankeermachines in gebruik genomen.

Automaatstroken uit Newvision Propost 2000 automaten

Op 6 november 2006 heeft TNT in een nieuw type zelfbedieningspostkantoor te Heemstede een tweetal automaten in gebruik genomen, die automaatstroken op dragerpapier produceerden. Voor het eerst werden naast de waarde ook de automaatnummers op de stroken geprint, respectievelijk PK000001 en PK000002. Nieuw waren ook de pakketstroken met een barcode. De klant kan het verloop van de bezorging volgen via het track&trace systeem. In de jaren erna zijn in totaal 13 automaten in bedrijf geweest. De laatste locatie (Zeist) is op 18 november 2010 gesloten.

De looptijden van deze automaten zijn:

 

Automaatstroken uit aCon-automaten

Vrij onverwacht zijn begin 2008 automaten van het Deense merk aCon geplaatst in Super de Boer supermarkten in Roosendaal, Breda and Ridderkerk, respectievelijk op 19, 20 and 21 februari 2008. Op 18 juli 2008 zijn nog twee aCon-automaten geplaatst en wel in Kruidvatwinkels in Hoofddorp en Veenendaal. Deze automaten geven naast automaatstroken ook verschillende soorten pakketstroken af voor onder andere verzekerd, aangetekend of remboursvervoer. Na een proefperiode van bijna 8 maanden zijn de aCon-automaten in Roosendaal, Breda en Ridderkerk op 9 oktober 2008 verwijderd. De automaten in Hoofddorp en Veenendaal zijn op 30 maart 2009 verwijderd.

Automaatstroken uit Gunnebo-automaten

Tevens startte TNT Post met een proef met automaten van het merk Gunnebo in Jan Linders supermarkten in Arnhem, Cuijk en Heerlerheide, respectievelijk op 8 maart, 9 april en 30 mei 2008.Deze automaten geven wel automaatstroken, maar geen pakketstroken. De drie automaten geven sinds 30 juni 2009 geen stroken meer af. Wel kan men er nog geld uit opnemen.

Automaatstroken uit Post&Go automaten

Op 28 januari 2017 heeft PostNL en Britse Post&Go-automaat in gebruik genomen op de Filateliebeurs Hilversum 2017 en in de Collectclub winkel in Bussum. Op 30 januari 2017 volgde een derde automaat in Den Haag. Tenslotte is er nog een automaat bij de Collectclub voor het printen van stroken voor FDC’s en postzegelmapjes.

De automaat is in 2017 vijfmaal ingezet op postzegeltentoonstellingen:

    • 28-29 januari 2017 Hilversum;
    • 11-13 mei 2017 Essen (Duitsland);
    • 25-27 augustus ’s-Hertogenbosch;
    • 20-22 oktober 2017 Apeldoorn;
    • 28-29 december 2017 Barneveld.

De automaat in Bussum is op 19 oktober 2017 verplaatst naar Den Haag, Read Shop, Theresiastraat.

De automaat is eind februari 2018 wegens aanhoudende storingen uit de Read Shop verwijderd.

Op 10 maart 2018 is de tentoonstellingsautomaat op de jubileumbijeenkomst van de vereniging Postaumaat in Rotterdam geplaatst. Op de automaatzegels werd de tekst ‘POSTAUMAAT 45 JAAR’ geprint. Op de bonnen stond ook een speciale tekst. Bovendien had PostNL voor een speciaal stempel gezorgd.

De tentoonstellingsautomaat is in bedrijf geweest van 19-21 oktober 2018 op de Postex in Apeldoorn.

De automaat in het postkantoor Den Haag – Kerkplein is wegens definitieve sluiting van het kantoor op 14 november 2018 voor het laatst in bedrijf geweest.

Joost Hoogendoorn heeft een gedetailleerd overzicht opgesteld van alle bekende bijzonderheden gedurende de looptijd van de Post&Go-automaten. Met dank aan hem is het overzicht hier bijgevoegd als PDF.

The Netherlands vending machines (ENG)

Lid worden?

Postaumaat is een levendige postzegelvereniging. Interesse? Kijk dan op de contactpagina.

Iets voor mij?

Spring naar toolbar