De United States Postal Service heeft sinds 2012 in de laatste zes weken van het jaar steeds automaatstroken met een Kerstmotief gebruikt in de zelfbedieningsautomaten in ca. 13.000 postkantoren. Alleen 2019 was daarop een uitzondering, maar de traditie is dit jaar alweer in ere hersteld. Afgebeeld is een teddybeer in een kerstsok. De zegels komen in velletjes van tien stuks, maar men kan in het menu op het scherm ook kiezen voor een ander aantal. Indien men een oneven aantal zegels vraagt (zoals in dit geval drie zegels), dan wordt op de vierde zegel de tekst THIS BLOCK IS NOT VALID POSTAGE gedrukt, niet geldig voor frankering dus. De laatste dag van gebruik is 31 december 2020, al leert de ervaring dat sommige postkantoorhouders de kerstrol gewoon opmaken in het nieuwe jaar.

Ik druk hierbij nog eens de zegels van voorgaande jaren af, een kleurrijke serie.

Dit Actualiteitje van januari 2021 verschijnt iets eerder om u een gezellige Kerst in intieme kring te kunnen toewensen en veel verzamelplezier in 2021.

Share This
Spring naar toolbar