Veel leden hebben hun contributie voor 2022 al voldaan. Maar er zijn ook leden wie dat wellicht toch nog is ontgaan. Willen die leden uiterlijk 31-12-2021 de contributie voor 2022 ad € 30,- (binnenland) of € 40,- (buitenland) overmaken op rekening NL82ABNA056.81.14.213 t.n.v. Pzv. Postaumaat, contributie.

Indien u uw lidmaatschap niet wilt voortzetten, meldt u dit dan s.v.p. aan de ledenadministrateur? Het voorkomt dat u in januari 2022 een herinneringsbrief wordt gestuurd. Opzegging aan: administratie@postaumaat.nl of per brief aan: de heer W.J. Stoker, Zwolsestraat 13 F, 2587 TX DEN HAAG. Dank voor uw medewerking.

Het bestuur van Postaumaat

Share This
Spring naar toolbar