In het jaar van de rat

Waarschijnlijk zult u niet graag een echte rat genoemd willen worden. Negatieve associaties spelen hierbij een belangrijke rol. Vanuit het perspectief van de Chinese astrologie ontstaat de kans om daar anders tegen aan te kijken.

Vanaf 25-01-2020 is het Chinees astrologisch jaar van de rat aangebroken. Het jaar ervoor stond in het teken van ’t varken. Volgens Chinese astrologen hebben dieren een diepgaande invloed op de persoonlijkheden van mensen. Per jaar zet een bepaald dier zijn of haar accent op de persoonlijkheid van mensen die in dat jaar zijn geboren. De dieren, gekozen is voor een twaalftal dieren, wisselen elkaar elk jaar af. Hoe dat precies zit heeft Hens Wolf al in Postaumaatbulletin 175 uit de doeken gedaan. Mensen die in een jaar van de rat zijn geboren, zijn volgens Chinese astrologen humoristisch en  slim. Bovendien zijn ze sociaal, charmant, erg leuk en vindingrijk. Vanuit deze hoek bekeken zou u wellicht graag een echte rat willen zijn. Bekende personen die geboren zijn in een jaar van de rat zijn: Charles Aznavour, Prins Charles, Mozart en Winston Churchill, niet de minsten. Of u echt een rat bent (volgens de Chinese astrologie) hangt dus af van het jaar waarin u bent geboren. De laatste jaren die in het teken van de rat stonden zijn 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948 en 1936. Elk jaar geeft bovendien specifiekere eigenschappen aan personen. 2020 is het jaar van de goud-rat. De goud-rat, ook wel de metaal-rat, is slim, getalenteerd, welgemanierd, jaloers, met een sterk gevoel van zelfbewustzijn. De kleur wit hoort volgens Chinese astrologen bij de metaal-rat.

Vele postdiensten vinden in de Chinese astrologie een aanleiding voor het uitgeven van postzegels en automaatstroken. Hongkong Post gaf al in 1996 een automaatstrook uit in verband met het jaar van de rat. U ziet op afbeelding 2 het roodkleurige silhouet van de rat afgezet tegen een blauwe achtergrond met groene tekens. De achtergrondkleur lijkt hier welbewust te zijn gekozen. Blauw hoort ook bij het teken rat en symboliseert (in China) de lente, onsterfelijkheid en vooruitgang.

Op de  automaatstrook die Gibraltar Post op 05-02-2020 uitgaf, is de rode rat afgebeeld op een goudkleurige achtergrond (afb 3). Separaat bracht Gibraltar Post ook twee postzegels uit in het kader van het jaar van de rat. Samen vormen de zegels een mooie doorloper.  Zie ook de afbeelding aan het begin van dit artikel.

Chunghwa Post (Taiwan) bracht op 04-03-2020 een automaatstrook uit in verband met het aangebroken jaar van de rat. De achtergrond op de strook waartegen de afgebeelde rat staat afgezet, is eveneens goudkleurig. De rat houdt een gouden munt vast wat een teken is van geluk en fortuin. Rechts op de strook ziet u een gouden bokaal die rijkdom en voorspoed moet uitdrukken. De strook drukt optimisme uit. De stroken zijn beprint met zwarte of met rode letter- en cijfertekens, afhankelijk van de gebruikte automaat.

Een automaatstrook met een roze rat werd door Singpost op 08-01-2020  uitgegeven. De strook kan getrokken worden uit de SAM automaten die in het hoofdpostkantoor van Singapore staan opgesteld. Als u de strook goed bekijkt dan ziet u op de staart van de grote rat een klein goudkleurig ratje staan. In dezelfde stijl en met hetzelfde onderwerp gaf Singpost op dezelfde datum aanvullend twee postzegels uit.

Macao, een Portugese enclave in China, had zich ook voorgenomen om een automaatstrook in verband met het jaar van de rat uit te geven (afb 8). De stroken waren al gedrukt en de eerste dag enveloppen lagen al klaar voor de verkoop. Door de Corona pandemie die zich wereldwijd begon af te tekenen werd de uitgifte van 03-02-2020 afgelast. Een afbeelding van de automaatstrook is al wel door Macao Post beschikbaar gesteld. De rat is hier blauw gekleurd en staat afgebeeld bij wat het beest lekker vindt. De oplage van de strook is 1 miljoen stuks.

Niet alleen in Macao leidde de corona pandemie tot het afgelasten van uitgiftes van automaatstroken.  In Europa werd de uitgifte van een automaatstrook op 27 maart door deFranse postdienst afgelast. Het gaat om de uitgifte van een strook in verband met de filatelistische voorjaarsbeurs in Dole, een stadje in de Franse Jura. De strook (afb 9) toont enkele bezienswaardigheden van het stadje.

De corona pandemie heeft zoals we nu meemaken wereldwijd een enorme impact op mens en maatschappij. Ook in filatelistisch opzicht zijn de gevolgen groot. Bijvoorbeeld de internationale voorjaarsbeurs van begin mei die in Londen gehouden zou worden, is uitgesteld. De Spaanse posterijen hebben een bericht laten uitgaan waarin wordt aangegeven dat hun uitgifteprogramma tijdelijk is stopgezet.

Er zijn ook postdiensten die als gevolg van de corona pandemie postzegels uitgeven. De eerste postzegel die de strijd tegen het corona virus onder de aandacht bracht is er één uit Iran, uitgegeven op 17 maart. Op de zegel ziet u een weergave van het virus, medici alsmede een soldaat met een gasmasker op. Dit moet de strijd tegen het virus uitdrukken.

Eind maart heeft Vietnam-post een postzegelpaar uitgegeven met dezelfde boodschap. Zie ook de vuist om de kracht en vastbeslotenheid waarmee het virus wordt bestreden in beeld te brengen.

Tot slot een heel recent postzegelpaar uit China. Ook op deze zegels is de eensgezindheid, kracht en vastbeslotenheid om het virus te overwinnen uitgebeeld. De kleuren hier zijn blauw en wit. Een verwijzing naar het jaar van de rat. De postzegels zijn ook bedoeld als een eerbetoon aan hen, en dan met name de mensen in de zorg, die voorop staan in de bestrijding van de corona pandemie.

 

Share This
Spring naar toolbar