Sinds jaar en dag geeft PostEurop, de samenwerking van de Europese publieke postdiensten, een thema aan voor de jaarlijkse Europazegels. Hoewel het niet verplicht is, geven de meeste postadministraties (gewoonlijk tussen de 60 en 70) er gehoor aan. Met de Europazegels wil men uitstralen dat de landen nogal wat gemeenschappelijks hebben aangaande het verleden en de cultuur. En dat men gelijke doelen nastreeft. In dit stukje besteed ik – uiteraard – alleen aandacht aan zegels die ook in boekjes worden uitgegeven.
Eerst nog iets over de thema’s gedurende de laatste vijf jaren:

• 2020 Oude postroutes
• 2021 Bedreigde inlandse diersoorten
• 2022 Verhalen en legenden
• 2023 Vrede: de hoogste vorm van menselijkheid
• 2024 Fauna en flora onder water

Het thema voor dit jaar is de biodiversiteit van de fauna en flora onder water. Opdat er aandacht komt voor problemen als overbevissing, vervuiling en klimaatverandering. Voor toekomstige generaties valt er heel wat te beschermen.

En om ook maar even vooruit te kijken:
• 2025 Archeologische ontdekkingen
• 2026 70 Jaar Europazegels
• 2027 Straatkunst

Welke landen geven dit jaar ook postzegelboekjes uit? Dat wisselt jaarlijks wel iets. Het gaat dit jaar om de volgende landen: Albanië (komt vermoedelijk pas volgend jaar!), Azerbaijan, Bulgarije, Cyprus, Faröer, Griekenland, Groenland, Malta, Moldavië en Slowakije. Het is altijd mogelijk dat er later dit jaar nog een land volgt.

In het Bulletin van Postaumaat zal in het augustusnummer een compleet overzicht komen met data, beschrijvingen en afbeeldingen. Hieronder het stukje over Malta.

Malta

Malta gaf op 9 mei twee Europazegels uit. Een zegel van € 1.50 met afbeelding van een zeester (Hacelia attenuate), op Malta bekend onder de naam ‘Stilla hamra lixxa’. De tweede zegel kost € 2.00 en laat de Octopus (Octopus vulgaris) zien.

Alleen de eerste is in een boekje verkrijgbaar. Die met de zeester. In de wateren rond Malta komen ze veel voor: het zijn stekelhuidige behorend tot de Asteroidea klasse. Het dier is ongewerveld met vijf armen die draaien vanaf het midden. Ze zijn glad of korrelig en komen voor in diverse tinten rood en oranje.

Malta heeft al sinds jaren wat eigenaardige boekjes. Het zijn eigenlijke mapjes met erin een opgevouwen velletje. Niet eens ingeplakt, zodat het strikt genomen niet als boekje betiteld mag worden.

Zoals op de afbeelding hierbij te zien is, bevat het velletje vijf zegels, plus een vignet. De nominale waarde van het boekje is € 7.50.

Merkwaardig is dat de postdienst aan bestellers uit landen van de Velletje Malta Europese Unie 18% btw berekenen. Vrij handelsverkeer binnen de E.U.? Klopt in dit geval niet, maar meer landen hanteren (o.a. Zweden en België) dezelfde praktijk, met soms uiteenlopende percentages.

Share This
Spring naar toolbar