Nog even en ons Gouden Jubileumfeest barst los!

Op 16 september 2023 vieren wij met naar wij verwachten heel veel leden, waaronder ook een aantal leden van het allereerste uur dat in het najaar van 1973 de Kontaktgroep VerzamelaarsAutomaatboekjes en Rolzegels werd opgericht. Inmiddels weten we niet anders dan dat we Postaumaat heten en dat bekt natuurlijk veel beter.

De laatste voorbereidingen voor het grote feest dat zal plaatsvinden in De Rustburcht (Strevelsweg 744-746 tel. 010-481 23130) zijn inmiddels getroffen en op 16 september 2023 staan de deuren van De Rustburcht vanaf 10.00 uur in de ochtend open voor al onze leden. Voor het bijzonder leuke en feestelijke programma verwijs ik u naar het Voorwoord van onze hoofdredacteur in Bulletin 200. Degenen die niet komen zullen daar spijt van krijgen want het wordt té leuk om niet te komen!

In het afgelopen jaar heeft het bestuur meerdere oproepen gedaan aan leden van het eerste uur (wat we wel enigszins ruim hebben opgevat) om zich te melden en de respons was buitengewoon leuk en ook talrijk. Wij rekenen uiteraard ook op de komst van deze groep “oudgedienden” die nog altijd lid zijn en waarvan enkelen overigens nog steeds een actieve bijdrage leveren aan de continuïteit en activiteiten van onze vereniging!

Hierbij dan ook een welgemeende oproep aan alle leden: komt allen op 16 september naar onze bijeenkomst in Rotterdam, want een 50-jarig jubileum van Postaumaat mag je als lid eigenlijk niet missen! Wij verwachten u allen tussen 10.00 en 11.00 uur. De feestelijke dag zal rond 15.00 uur worden afgesloten.

Jubileumvelletjes ter viering van ons 50-jarig bestaan

Uiteraard vieren we dit Gouden Jubileum ook met een filatelistische herinnering. Ter gelegenheid van het Gouden lustrum verschijnen er twee persoonlijke postzegelvelletjes die geheel door onze leden zijn ontworpen en vervaardigd via de applicatie voor het maken van persoonlijke postzegels van PostNL. Dat was geen sinecure, maar als bestuur zijn we trots op het resultaat. Deze velletjes zijn exclusief te verkrijgen voor onze leden tijdens de bijeenkomst te Rotterdam en eventueel daarna zolang de voorraad strekt.

In dit Actualiteitje mag ik de ontwerpen van de twee velletjes onthullen. Het zegel van het eerste velletje is ontworpen naar een idee van onze secretaris H. Wolf en toont op 5 zegels ons lijfblad Het Bulletin dat trots aangeeft dat we 50 jaar bestaan en waarvan inmiddels nummer 200 het licht heeft gezien (Afb. 01).

Het velletje is van het type gouden kader met 5 gegomde gelijke zegels met tariefwaarde 1 Nederland (Afb. 02). De velrand van de beide velletjes is ontworpen door onze penningmeester G. van Dommelen. Deze velrand verdient afzonderlijke vermelding want via de applicatie kan geen velrandbedrukking gerealiseerd worden. Voor de uitvoering daarvan hebben wij een beroep mogen doen op ons lid P. Oomes die dat met vakmanschap en geduld heeft gerealiseerd. Het (digitale) resultaat ziet u als laatste afgebeeld (Afb. 03).

Het zegel uit het tweede velletje is een verwijzing naar de lustrumvelletjes die bij ons 45-jarig bestaan zijn uitgegeven. Toen was het nog mogelijk om deze velletjes te laten drukken via PostNL, waardoor er ook een volledige velrandbedrukking kon worden gerealiseerd. Het bijzonder schaarse zegelmateriaal voor de afbeelding van dit zegel werd geleverd door onze veilingmeesteres mw. H. van Grootheest en hier tekende G. van Dommelen voor het ontwerp (Afb. 04). Ook dit velletje bevat 5 gelijke zegels met het gouden kader (Afb. 05) en krijgt eenzelfde velrandbewerking als het eerste velletje (Afb. 06) uiteraard ook weer verzorgd door P. Oomes.

Alle aanwezige leden ontvangen tijdens de lustrumvergadering het tweede velletje als cadeautje ter gelegenheid van ons Gouden Jubileum. Het andere velletje is tijdens de bijeenkomst te koop voor onze leden.

Share This
Spring naar toolbar