Er worden de komende periode veel nieuwe persoonlijke postzegels in de vorm van zowel losse velletjes als series uitgegeven. Een samenvatiing van de belangrijkste uitgiften treft u hieronder.

Nederlandse onderwaterwereld

Begin november 2021 start PostNL met de uitgifte van een serie van 25 postzegelvelletjes met het thema Nederlandse onderwaterwereld. In Collect magazine nr. 108 (november 2021) krijgt u alvast een voorproefje van de bijzonder fascinerende wereld die letterlijk schuilgaat onder het oppervlak van de Noordzee, de Waddenzee, rivieren, beken, sloten en plassen in het Nederlandse landschap. De serie wordt in een periode van 3 jaren uitgegeven met een frequentie van 2 velletjes met elk 5 postzegels per kwartaal. De eerste set bestaat uit 3 velletjes. Abonneren is gemakkelijk en verzekert u van alle uitgaven. Kijk verder in deze Collect.  In de komende uitgaven van het Bulletin zal ik deze uitgiften na verschijnen uiteraard nader bespreken.

Het beurzenprogramma van PostNL

Door de coronapandemie waren er lange tijd geen beurzen en kon PostNL zich derhalve ook niet presenteren aan de verzamelaars en andere belangstellenden. In de komende maanden wordt deze achterstand goedgemaakt met presentie op liefst 3 beurzen: De Postex te Apeldoorn op 15 – 16 oktober, Hertogpost te ’s-Hertogenbosch op 16 – 18 december en de Eindejaarsbeurs op 28 – 29 december. Deze laatste beurs is niet meer in Barneveld maar in Houten in de Expo Houten. U kunt daar tevens de speciale beursvelletjes kopen.

Anton Pieck

De serie persoonlijke postzegelvelletjes met taferelen van Anton Pieck is met de recente uitgifte van 3 velletjes met als onderwerp respectievelijk Automobiel, Stoomtram en Vélocipède voltooid. Omdat ze zo mooi zijn vindt u ze hierbij afgebeeld. Ze zijn nog volop te verkrijgen bij de Collect Club tegen een prijs van € 3,00 per velletje. Dat is amper meer dan de frankeerwaarde. Met zo’n zegel op een kaartje of brief maakt u de ontvanger altijd vrolijk.

Share This
Spring naar toolbar