Een nieuwe Aangetekende Examenzegel

Hoe betrouwbaar is verzending van eindexamens met de Prepaid Examenzegel?

Omstreeks eind februari/begin maart 2022 waren er via de website van PostNL geen aangetekende examenzegels meer te verkrijgen. Echter enkele dagen later, in de loop van de tweede week van maart, bleken deze zegels echter wel weer verkrijgbaar, doch viel meteen op dat deze zegels er anders uitzien dan de tot voor kort verkrijgbare zegels. Zoals uit de bijgevoegde afbeelding blijkt er namelijk een kleine QR-code op het formulier waarvan de zegel deel uitmaakt te zijn aangebracht.

Op de eerdere versie was die nog niet aanwezig. Er zijn nog meer opvallende verschillen, maar die bespreek ik in Bulletin 195 evenals de vraag of PostNL uitgaat van 100% afleverbetrouwbaarheid of toch van iets minder.

Zeer succesvolle serie De Nederlandse onderwaterwereld

Eerste twee uitgiften zeer snel uitverkocht?

De in november 2021 uitgekomen eerste twee postzegelvelletjes in de serie Nederlandse onderwaterwereld zijn door de Nederlandse verzamelaars en filatelisten enthousiast ontvangen getuige het feit dat beide velletjes volledig leken te zijn uitverkocht! Wellicht speelt ook een rol dat de zegels tegen nominaal tarief te koop zijn en erg mooi zijn om op de zakelijke of persoonlijke correspondentie te plakken. Het zegelvel met als onderwerp “Ongewervelden in de Noordzee” was op 25 maart uitverkocht en het zegelvel “Vissen in de Noordzee” enkele dagen later op 28 maart.

Op de website werd namelijk aangegeven bij een poging om de betreffende velletjes te bestellen, dat deze “tijdelijk niet meer verkrijgbaar waren” en veelal is tijdelijk dan ook definitief. Echter al op 29 maart jl. bleek dat de velletjes alsnog te bestellen waren, zij het dat de beschikbare hoeveelheid beperkt is. Bijgaand de fraaie afbeeldingen van de beide zegelvelletjes die op het moment van publicatie nog te bestellen zijn bij de Collect Club.

In Bulletin 195 leest u ook over vele andere filatelistische nieuwtjes en wetenswaardigheden.

Share This
Spring naar toolbar