De hangblokjespostzegels van Willem-Alexander

Sinds 2003 zijn we vertrouwd geraakt met de blauwe postzegels van ons staatshoofd. Ze komen uit hangblokjes. In de rechter bovenhoek staat het jaartal van de aanmaak van nieuwe oplagen. Van elk jaar tot en met 2019 zijn zegels met jaartallen bekend.

Er zijn diverse bijzonderheden opgedoken.

  1. Bekend zijn de zegels zonder fosforbalk. Die bleven vaak ongestempeld, omdat de stempelmachines er niet op reageerden. Wie goed zoekt kan ze nog wel vinden
  2. Verder bleek bij de eerste emissie al snel dat de linksonder afgebeelde kroon onjuist was.: De Nederlandse kroon heeft acht bogen, maar op de postzegel heeft de kroon er maar vier, zoals de Engelse kroon. PostNL kreeg hierover veel reacties binnen en het bedrijf besloot daarom de zegel aan te passen. Het postbedrijf zegt dat de kroon met vier bogen geen fout was, maar dat door de ontwerpers bewust is gekozen voor deze ‘iconische’ versie.

Hij is bij de oplage van 2015 vervangen door de juiste kroon.

Verder zijn er diverse drukafwijkingen, plaatfoutjes, etc. opgedoken.
3. Een zegel met een witte bovenrand. Het jaartal 2014 is naar onderen verschoven.

4. In een ander geval is het jaartal 2014 opvallend hoog tegen de tanding aan verschoven.

5. Diverse malen kwamen er strepen of punten voor. Het lijken beschadigingen, maar bij nauwkeurig nakijken blijken het toch drukafwijkingen of plaatfouten te zijn.
Onderstaande zegels hebben witte streepjes ter linker zijde.

De volgende zegels hebben witte streepjes ter rechter zijde.

6. Zegels met bijzondere lichtval links (met dank aan Joost Hoogendoorn) en rechtsonder

7. Verschillende kleurtinten wisselen elkaar in de afgelopen jaren af. Zo zijn de contouren rond het hoofd in de linker zegel meer afgetekend dan in de rechter zegel. Bovendien verschilt de tint blauw in NEDERLAND op de linker zegel duidelijk van die op de rechter zegel.

Share This
Spring naar toolbar