Postaumaat maakt sinds 2014 geen gebruik meer van incasso’s. Het bestuur verzoekt daarom alle leden om uiterlijk op 31 december 2017:

  1. de contributie voor 2018 a € 25,00 (binnenland) of € 35,00 (buitenland) over te maken op rekeningnummer NL82 ABNA056.81.14.213 ten name van Pzv. Postaumaat, onder vermelding van Contributie 2018, Tilburg;
  2. het abonnementsgeld voor het maandblad Filatelie voor het jaar 2018 a € 25,65 apart over te maken en wel op hetzelfde rekeningnummer, te weten NL82 ABNA056.81.14.213, ten name van Pzv. Postaumaat, Contributie, Tilburg, maar dan onder vermelding van Abonnement Filatelie 2018. Werkt u allen mee om dit voor onze ledenadministrateur, Theo de Klaver, zo soepel mogelijk te laten verlopen? Wacht dan niet en maak de kosten NU over.
Share This
Spring naar toolbar