Namen en adressen

Voorzitter: J.W.M.T. Schaminée
Postbus 4172, 6803 ED Arnhem
(06) 46143917 e-mail
Secretaris: H. Wolf,
Laantje van Sibbes 14, 2351 EN Leiderdorp.
(071) 5893209 e-mail
Penningmeester: P.Portheine, 
Iroko 159, 3315 PN Dordrecht.
(078) 6169881 e-mail
Bankrekeningnummer NL65ABNA 062.01.35.522 t.n.v. Penningmeester Postaumaat.


De contributie bedraagt 25,- per jaar, voor leden in het buitenland 35,- per jaar.
Losse nummers van het Bulletin kosten 4,- per stuk.


Ledenadministratie: Th.F. de Klaver,
Landmeerseloop 17, 5032 BX Tilburg.
(013) 5900441  e-mail
NL82ABNA 056.81.14.213 t.n.v. Pzv. Postaumaat Contributie.


Nieuwtjesdienst 1:

Nieuwe postzegelboekjes van alle landen - ook Nederland 
W. de Rooy,
Postbus 1051, 5140 CB  Waalwijk.
(0416) 331451 e-mail
NL88ABNA 056.81.14.590 t.n.v. Pzv. Postaumaat Nieuwtjesdienst 1.

Nieuwtjesdienst 2: Rolzegels van Nederland
M.A.J. Wolff,
Marnixstraat 142 II, 1015 WZ  Amsterdam.
(020) 6228424 e-mail
NL63ABNA 056.81.14.361 t.n.v. Pzv Postaumaat Nieuwtjesdienst 2

Veilingmeester: A.A. Kollen,
Joh. Watelerpad 43, 2553 TT  Den Haag.
(070) 4042086  e-mail
NL26ABNA 056.81.14.639 t.n.v.
Pzv Postaumaat Veiling.


Rondzendverkeer: P.M. Dek, inzendingen.
Malakkastraat 89, 2585 SK  Den Haag.


(070) 3548445  e-mail
A.A. Kollen, betalingen.
Joh. Watelerpad 43, 2553 TT  Den Haag.
NL27ABNA 056.81.13.942 t.n.v.
Pzv Postaumaat Rondzending.


Keuringscommissie: W. de Rooy, postzegelboekjes gehele wereld.
  Postbus 1051, 5140 CB  Waalwijk. 

 
Webmaster
www.postaumaat.nl


Jos Odijk,
  
                            e-mail
Eindredacteur Bulletin: Noortje Krikhaar,
                            e-mail

OVERNAME VAN ARTIKELEN UIT DE BULLETINS VAN DE POSTZEGELVERENIGING POSTAUMAAT,
ALLÉÉN NA SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET BESTUUR, MET BRONVERMELDING.


 
 
Advertentie tarieven: 1/1 pagina 64,-    1/2 pagina 40,-   1/4 pagina 23,-   1/8 pagina 14,- 
Annonces voor leden zijn gratis en bestaan uit twee regels, exclusief adres.

Bijeenkomsten

De Rustburcht
plattegrond


Party en Zalencentrum, De Rustburcht
Strevelsweg 702-734
3083 AT Rotterdam
  
(010) 4813410

| Booklets - the Netherlands | Booklets - the rest of the world | Hang and Sell booklets - the Netherlands |
| Coil stamps - the Netherlands | Coil Stamps numbertypes |
| Automat labels - the Netherlands | Automat labels - the rest of the world |
| Postage labels - the Netherlands | Postage labels - the rest of the world | Klüssendorf numbers |
| News | Archive 2002| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014|
| Bulletin | Membership | Names and addresses | Links |