FRAMA loketfrankeermachines


De Prototypen
Op 6 december 1977 werd in PTT Dienstorder H.554 bekend gemaakt op het bijpostkantoor Amsterdam-Oosterdokskade enige frankeermachines geplaatst zijn ter frankering van (pakket)postzendingen. Uit onderzoek is gebleken dat de eerste dag van in gebruikname 17 oktober 1977 moet zijn.

Eerste dag strook van FM 000 (zwartwit kopie)

Stroken met een vroegere datum zijn demonstratiestroken van de firma FRAMA AG. In 1977 verzorgde zij 2 demonstraties (mei 1977 en juli 1977) De vroegst bekende postaal gebruikte strook is van 10 januari 1978 (check!!!!!!!!!)
Er zijn 2 verschillende zgn klein uur stroken te onderscheiden.

Type I is herkenbaar aan:
"OOSTERDOKSKADE" = 27mm
"CENT" = 9,5 mm
Vertikale afstand tussen de posthoorn en het blokje daaronder = ruim 1mm

Het bovenkader boven NEDERLAND ontbreekt en het bovenste deel van AMSTERDAM is vaag.

Type II is herkenbaar aan:
"OOSTERDOKSKADE" = 25,5mm
"CENT" = 8,5mm
Vertikale afstand tussen de posthoorn en het blokje daaronder = bijna 3mm

Het bovenkader en AMSTERDAM zijn kompleet aanwezig

 
FM 000 Type I                    Type II

In april 1979 werd de eerste proefperiode beeindigd.

De 3 Seriemodellen
De eerste twee seriemodellen werden waarschijnlijk in gebruik genomen op 17 dec 1978. ( de eerste afdruk is bekend van 29 december ) De derde werd pas in maart/april 1979 in gebruik genomen.


De 3 cliches zijn identiek en hebben het zelfde nummer; FM 000 en herkenbaar aan de "grote" uur aanduiding,
Na verloop van tijd zijn de 3 seriemodellen van elkaar te onderscheiden door slijtage van het cliche

Type a:
De linkerpoot van de eerste A van AMSTERDAM is "gebroken" boven de dwarsstreep.
De vertikale kaderlijn, rechts van de 2e D van NEDERLAND bestaat uit 3 streepjes (oftewel: is tweemaal onderbroken,
De lijn boven NEDERLAND is meestal maar gedeeltelijk aanwezig.

Type b:
De vertikale kaderlijn, rechts van de 2e D van NEDERLAND is éénmaal fors onderbroken.

Type c:
De 2e M van AMSTERDAM krijgt steeds kortere rechterpoot.
De kaderlijn boven NEDERLAND vertoont geheel links ofwel een onderbreking of lijkt iets schuin naar links-beneden af te lopen.

  

Genummerde modellen
  FRAMA overzicht
FRAMA afbeeldingen
Prototypen en eerste serie modellen, 5000-5050, 5051-5100, 5101-5150, 5151-5219| postzegelboekjes Nederland | postzegelboekjes buitenland | hangboekjes |
| rolzegels Nederland | rolzegels rugnummertypen |
| automaatstroken Nederland | automaatstroken buitenland |
| loketstroken Nederland | loketstroken buitenland | klüssendorf rugnummers |
| actueel | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| bulletin | lidmaatschap | namen en adressen | links | forum |